PODKARPACKIE.COM PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY
O KONKURSIE
AKTUALNOŚCI
KAPITUŁA
REKOMENDACJE
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
EDYCJA 2019 ▼
EDYCJA 2018 ▼
EDYCJA 2017 ▼
EDYCJA 2016 ▼
EDYCJA 2015 ▼
EDYCJA 2014 ▼
EDYCJA 2013 ▼
EDYCJA 2012 ▼
EDYCJA 2011 ▼
EDYCJA 2010 ▼
EDYCJA 2009 ▼
EDYCJA 2008 ▼
EDYCJA 2007 ▼
EDYCJA 2006 ▼
EDYCJA 2005 ▼
EDYCJA 2004 ▼
EDYCJA 2003 ▼
EDYCJA 2002 ▼

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

Adres:
ul. Płk. Lisa-Kuli 13 A
35-025 Rzeszów

WWW: www.mzbm.rzeszow.pl
Logo firmy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Miasta Rzeszów, powstałą w roku 1951. Spółka startuje w XVII edycji konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018,

Firma jest laureatem naszego konkursu w XVI edycji w 2017 roku w kategorii „Najlepsza usługa”. Podstawowy przedmiot działalności firmy to administrowanie, zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie Miasta Rzeszowa, wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych i prawnych. MZBM Sp. z o.o. zarządza i administruje 410 budynkami (w tym 370 to budynki mieszkaniowe, a 40 to budynki użytkowe). Ogółem liczba zarządzanych lokali wynosi 13814 (w tym: mieszkania 12626, lokale użytkowe 1188).

Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosi 634 378 m2 (w tym mieszkania - 571 335 m2 a lokale użytkowe - 63 043 m2). Kubatura zarządzanych budynków wynosi ok. 3 300 000 m3. MZBM Sp. z o.o. swoje zadania wykonuje przy pomocy czterech rejonów obsługi mieszkańców (ROM) zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Zatrudnia 150 osób. Poprzez zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanej kadry (w tym 37 inżynierów) świadczy usługi na wysokim poziomie. Głównym atutem firmy jest posiadanie 35 wysokiej klasy fachowców z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i 24 osób z Państwową Licencją Zawodową Zarządców Nieruchomości. Posiada własne biuro projektowe, zespół radców prawnych i pogotowie techniczne, które świadczą usługi wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza_MZBM

COPYRIGHTS • Centrum Promocji Biznesu •