PODKARPACKIE.COM PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY
O KONKURSIE
AKTUALNOŚCI
KAPITUŁA
REKOMENDACJE
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
EDYCJA 2019 ▼
EDYCJA 2018 ▼
EDYCJA 2017 ▼
EDYCJA 2016 ▼
EDYCJA 2015 ▼
EDYCJA 2014 ▼
EDYCJA 2013 ▼
EDYCJA 2012 ▼
EDYCJA 2011 ▼
EDYCJA 2010 ▼
EDYCJA 2009 ▼
EDYCJA 2008 ▼
EDYCJA 2007 ▼
EDYCJA 2006 ▼
EDYCJA 2005 ▼
EDYCJA 2004 ▼
EDYCJA 2003 ▼
EDYCJA 2002 ▼

TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wiślna 1
39-400 Tarnobrzeg

WWW: www.wodociagi.tarnobrzeg.pl
Logo firmy

Na terenie miasta Tarnobrzeg usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzą Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o.

Obecnie Tarnobrzeskie Wodociągi posiadają w swojej strukturze organizacyjnej Wydział Uzdatniania Wody, Wydział Oczyszczania Ścieków i Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Obsługę wydziałów zabezpiecza administracja Zarządu. Spółka zatrudnia obecnie 145 osób. Od 2005 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg z 2004 roku Spółka wypełnia rolę beneficjenta projektu Funduszu Spójności pn.. : „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza_Tarnobrzeskie Wodociągi />
</p>

<p>Zmiana nazwy firmy z  byłego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. nastąpiła z dniem 1 lipca 2010 roku. PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu została zawiązana w wyniku  przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w  formie aktu notarialnego w dniu 1 lipca 1997 roku. </p>
						</td></tr>
						</table>
					</div>
 </td>
 </tr>
 </table>
</td>
</tr>


<tr>
 <td colspan=

COPYRIGHTS • Centrum Promocji Biznesu •