PODKARPACKIE.COM PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY
O KONKURSIE
AKTUALNOŚCI
KAPITUŁA
REKOMENDACJE
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
EDYCJA 2019 ▼
EDYCJA 2018 ▼
EDYCJA 2017 ▼
EDYCJA 2016 ▼
EDYCJA 2015 ▼
EDYCJA 2014 ▼
EDYCJA 2013 ▼
EDYCJA 2012 ▼
EDYCJA 2011 ▼
EDYCJA 2010 ▼
EDYCJA 2009 ▼
EDYCJA 2008 ▼
EDYCJA 2007 ▼
EDYCJA 2006 ▼
EDYCJA 2005 ▼
EDYCJA 2004 ▼
EDYCJA 2003 ▼
EDYCJA 2002 ▼

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Adres:
ul. Drogowców 1
39-200 Dębica

WWW: www.pdmdebica.pl
Logo firmy

Początek działalności Spółki datuje się na rok 1992, kiedy to z Rejonu Dróg Publicznych w Dębicy sięgającego swoimi początkami do lat 70 ubiegłego wieku wyodrębniło się Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe jako przedsiębiorstwo państwowe. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy obecnie zatrudnia ponad 200 osób i dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżynieryjno – techniczną. Główna siedziba oraz baza sprzętowo – transportowa znajduje się w Dębicy przy ul. Drogowców, ponadto posiada dwie nowoczesne Wytwórnie Mas Bitumicznych w miejscowości Kozodrza w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim – INTRAME o wydajności 200 ton/h oraz w Woli Dębińskiej pow. Brzesko – BERNADI o wydajności 160 ton/h. Spółka konsekwentnie realizuje zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strategię rozwoju zmierzającą do utrzymania silnej pozycji rynkowej w województwie podkarpackim i małopolskim ze szczególnym naciskiem na ciągłe podnoszenie jakości wykonywanych robót i efektywności działania. Plany na najbliższą przyszłość to dalszy rozwój i kolejne inwestycje.

Od kilku lat Spółka stale się rozwija, a wejście nowego inwestora strategicznego pozwala na nowe inwestycje i zakupy nowoczesnego sprzętu. Wzrost obrotów firmy spowodował konieczność zwiększenia ilości oddziałów terenowych. Obecnie firma posiada 3 Kierownictwa Robót Drogowych: w Dębicy, Woli Dębińskiej oraz Rzeszowie. Dzięki bogatemu doświadczeniu w budownictwie drogowym PDM SA w Dębicy oferuje kompleksową budowę, remonty oraz modernizacje dróg krajowych, ulic miejskich, a także dróg wszystkich kategorii administrowanych przez zarządy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najwyższą jakość produkcji zapewniają wysokiej klasy kruszywa, wysoko wykwalifikowana kadra oraz stały nadzór laboratoryjny, jak również wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji. PDM SA w Dębicy posiada laboratoria drogowe zlokalizowane przy WMB Kozodrza oraz WMB Wola Dębińska wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny.

COPYRIGHTS • Centrum Promocji Biznesu •