PODKARPACKIE.COM PODKARPACKI SERWIS GOSPODARCZY
O KONKURSIE
AKTUALNOŚCI
KAPITUŁA
REKOMENDACJE
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
EDYCJA 2016 ▼
EDYCJA 2015 ▼
EDYCJA 2014 ▼
EDYCJA 2013 ▼
EDYCJA 2012 ▼
EDYCJA 2011 ▼
EDYCJA 2010 ▼
EDYCJA 2009 ▼
EDYCJA 2008 ▼
EDYCJA 2007 ▼
EDYCJA 2006 ▼
EDYCJA 2005 ▼
EDYCJA 2004 ▼
EDYCJA 2003 ▼
EDYCJA 2002 ▼

Kapituła XV edycji

Skład kapituły:

 • Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • prof. dr hab. Sylwester Czopek - p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
 • Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
 • Lucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta Stalowa Wola
 • Tomasz Janeczek - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie
 • Krzysztof Cieśla - Prezes Zespołu Ekspertów Finansowych i Rachunkowości
 • Dawid Baran - Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Tomasz Czop - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
 • Janusz Fudała - Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Roman Dec - Dyrektor ds. Klientów Biznesowych w Regionie Banku PeKaO S.A. Region Południowo-Wschodni
 • Wincenty Kulpa - Dyrektor Banku PeKaO S.A. Oddział w Kolbuszowej
 • Józef Twardowski - Prezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Krzysztof Ślęzak - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu
 • Maciej Ślęzak - Dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
 • Wojciech Trzaska - P.O. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Krzysztof Kaszuba - Prezes Małopolskiego Instytutu Gospodarczego
 • Stanisław Wasilewski - Dyrektor ZUS Oddział w Rzeszowie
 • mgr inż. Krystyna Sołek - Dyrektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Renald Partyka - Główny Inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Adam Sidor - Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • Ryszard Kapusta - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli
 • Monika Krawczyk - P.O. Prezesa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
 • Maciej Kotulski - Dyrektor Banku Gospodartwa Krajowego, Oddział Rzeszów
 • Gustaw Wdowiarz - Dyrektor Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
 • Andrzej Komórek - Dyrektor BZWBK Oddział w Rzeszowie
 • Krystyna Semen - Dyrektor ds. Sprzedaży, Bankowość Przedsiębiorstw Alior Banku S.A. Oddział Rzeszów
 • Aleksander Waśko - Dyrektor Banku PKO BP I O/Rzeszów
 • Urszula Pilch - Kierownik Zespołu Przedsiębiorstw Banku PKO BP I Oddział Rzeszów
 • Radomir Stasicki - Miejski Rzecznik Praw Konsumentów, Urząd Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Staszewski - Prezes Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Janusz Kostka - Dyrektor Centrum Biznesowego MSP Banku BGŻ NBP Paribas S.A. w Rzeszowie
 • Sławomir Kozioł - Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie, Banku PKO BP S.A.
 • Beata Wielgosz - Dyrektor Business Centre w Rzeszowie
 • Ryszard Król - Dyrektor Poczta Polska S.A. Region Sieci w Rzeszowie
 • Stanisław Bartman - Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej
 • Teresa Pamuła - Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Józef Matusz - Dyrektor TVP Rzeszów
 • Przemysław Tejkowski - Prezes Polskiego Radia RZESZÓW
 • Tadeusz Więcek - Prezes Tygodnika Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.
 • Lilla Witkowska - Prezes Zarządu- Redaktor Naczelna Wydawnictwa Sztafeta Sp. z o.o.
 • Ryszard Pajura - Redaktor Naczelny Obserwatora Lokalnego
 • Artur Wilgucki - Redaktor Naczelny Życie Podkarpackie
 • Bogdan Rojkowicz - Prezes Zarządu TYGODNIKA KORSO
 • Wacław Pintal - Prezes Tygodnika Nadwiślańskiego
 • Adam Cyło - Gospodarka Podkarpacka.pl
 • Paweł Zając - Dyrektor Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie

Kapituła dokonuje oceny firm biorących udział w Konkursie, kontroluje jego przebieg, wyłania grupy firm nominowanych do oceny finałowej, wskazuje firmy do wizytacji, przyznaje i wręcza nagrody konkursowe oraz opracowuje zmiany regulaminowe kolejnych edycji Konkursu.

COPYRIGHTS • Centrum Promocji Biznesu •